برچسب: نیروگاه خورشیدی و بادی
۳۳ درصد مردم گناباد طی سه ماه گذشته قبوض برق خود را پرداخت نکرده‌اند
4 تیر 1399
بدون دیدگاه
رئیس اداره برق گناباد

۳۳ درصد مردم گناباد طی سه ماه گذشته قبوض برق خود را پرداخت نکرده‌اند

مدیر اداره برق شهرستان گناباد گفت: 33 درصد مردم گناباد طی سه ماه گذشته قبوض برق خود را پرداخت نکرده‌اند و اداره برق گناباد هم در زمینه مطالبات برق در استان در انتهای جدول قرار دارد.