برچسب: هفته دولت
بهره برداری از ۷۸ طرح در هفته دولت
2 شهریور 1399
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد خبر داد:

بهره برداری از ۷۸ طرح در هفته دولت

فرماندار گناباد گفت: در هفته دولت تعداد 78 طرح با اعتبار 50 میلیارد تومان در شهرستان گناباد به بهره برداری می رسد.

۵۲ طرح در گناباد آماده بهره برداری شد
1 شهریور 1396
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد

۵۲ طرح در گناباد آماده بهره برداری شد

فرماندار گناباد گفت: 52 طرح اجرا شده در بخشهای مختلف تولیدی، عمرانی و خدماتی این شهرستان برای بهره برداری در هفته دولت آماده شده اند.