برچسب: وزیر
دولت دوازدهم به وزرای عملگرا و جوان نیاز دارد
۲۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
نماینده مردم گناباد و بجستان عنوان کرد:

دولت دوازدهم به وزرای عملگرا و جوان نیاز دارد

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکید مجلس به دولت برای انتخاب کابینه دوازدهم گزینش از بین نیروی های جوان، انقلابی و متعهد بوده است .