برچسب: گناباد- پیرترین – سالمندان
بانک اطلاعاتی سالمندان در گناباد نداریم
10 مهر 1398
بدون دیدگاه
مسئول مرکز نگهداری سالمندان تندیس مهر گناباد :

بانک اطلاعاتی سالمندان در گناباد نداریم

مسئول مرکز نگهداری سالمندان تندیس مهر گناباد گفت: متأسفانه بانک اطلاعاتی در بحث سالمندان در گناباد نداریم و این کار باعث شده که برنامه ریزی ها با مشکل روبرو شود.

گناباد دومین شهرستان سالمند کشور
9 مهر 1398
بدون دیدگاه

گناباد دومین شهرستان سالمند کشور

رئیس اداره بهزیستی گناباد گفت: افزایش جمعیت سالمندان این شهرستان یک دغدغه مهم به شمار می رود و ۱۲.۳۰ درصد جمعیت بیش از ۹۰ هزار نفری گناباد را سالمندان تشکیل می دهند و از این نظر دومین شهرستان سالمند کشور به شمار می رود.

سبزوار و گناباد شهرهای پیر خراسان رضوی
28 مرداد 1393
بدون دیدگاه

سبزوار و گناباد شهرهای پیر خراسان رضوی

رئیس اداره کل سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سبزوار و گناباد شهرستان‌های پیر خراسان‌رضوی به شمار می روند گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند کشور بیمارستا‌ن‌ها باید مجهز به بخش سالمند شوند.