دسته: دسته‌بندی نشدهRSS
بهلول؛ قهرمان قیام گوهرشاد
21 تیر 1400
بدون دیدگاه

بهلول؛ قهرمان قیام گوهرشاد

یک پژوهشگر خراسانی گفت: من به واسطه وارستگی، بی‌نیازی، هوش و ذکاوت بهلول شیفته او بودم و آشنایی با قهرمان قیام گوهرشاد همیشه برایم جلب توجه بود.

هر بار ترکیدگی لوله بیش از ۷۰ درصد توان تولید آب را می گیرد
5 تیر 1400
بدون دیدگاه
سرپرست اداره آب و فاضلاب گناباد

هر بار ترکیدگی لوله بیش از ۷۰ درصد توان تولید آب را می گیرد

سرپرست اداره آب و فاضلاب گناباد گفت: با عنایت به اتصال اکثر منابع آبی شهرستان گناباد به این خط انتقال، با هر بار ترکیدگی لوله در این خط بیش از ۷۰ درصد توان تولید آب از مدار بهره‌برداری خارج می شود.

زرد قناری برنگشت
1 تیر 1400
بدون دیدگاه

زرد قناری برنگشت

وعده‌های ارائه شده برای زمینه سازی بازگشت بالگرد اورژانس به گناباد هنوز عملیاتی نشده است.