برچسب: افتتاح
آیا بیمارستان بهلول به بهره برداری می رسد؟
16 اسفند 1395
بدون دیدگاه

آیا بیمارستان بهلول به بهره برداری می رسد؟

طی 24 ساعت گذشته اخبار زیادی از بهره برداری بیمارستان علامه بهلول گناباد در خبرگزاری ها منتشر شده است که به بررسی نظرات مسئولین در این خصوص پرداخته ایم.