برچسب: انتقاد
برخی مدیران گناباد جسارت تصمیم گیری ندارند
24 مرداد 1396
بدون دیدگاه
فرماندار گناباد

برخی مدیران گناباد جسارت تصمیم گیری ندارند

فرماندار گناباد گفت: برخی مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان از جسارت لازم در تصمیم گیری برخوردار نیستند و در بسیاری مواقع حل مشکلات ارباب رجوع را منوط به دستور فرماندار می دانند.