آغاز ثبت نام استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

آغاز ثبت نام استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان استخدام در دستگاه های اجرایی کشور می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی،...

نوروز و رسانه به قلم هادی خانیکی

نوروز و رسانه به قلم هادی خانیکی

هادی خانیکی* : نوروز، راه و فرصتهای گوناگون نوروزی فراروی ماست. نوروز ما ایرانیان که آن روی مرز تلاقی نوشوندگی...

شیخ محمدتقی بهلول گنابادی کیست؟

شیخ محمدتقی بهلول گنابادی کیست؟

خبرگزاری فارس در گزارشی با بررسی زندگی علامه بهلول به نکاتی جالب در مورد نسب وی و مذهب اجداد ایشان اشاره می...

بازدید نماینده استاندار از ستاد خدمات سفر گناباد

بازدید نماینده استاندار از ستاد خدمات سفر گناباد

مدیر کل حراست استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده استاندار از اقدامات صورت گرفته در ستاد خدمات سفر گناباد...

چندبرگی ازدفتر عملکرد سه ساله ی دکتر رجایی

چندبرگی ازدفتر عملکرد سه ساله ی دکتر رجایی

پرواضح است این گزارش،همه آنچه توسط ایشان پیگیری شده نیست وتنهاگزیده وبخشی ازمهمترین اقدامات،مکاتبات...

---rss