بازدید نماینده استاندار از ستاد خدمات سفر گناباد

بازدید نماینده استاندار از ستاد خدمات سفر گناباد

مدیر کل حراست استانداری خراسان رضوی به عنوان نماینده استاندار از اقدامات صورت گرفته در ستاد خدمات سفر گناباد...

چندبرگی ازدفتر عملکرد سه ساله ی دکتر رجایی

چندبرگی ازدفتر عملکرد سه ساله ی دکتر رجایی

پرواضح است این گزارش،همه آنچه توسط ایشان پیگیری شده نیست وتنهاگزیده وبخشی ازمهمترین اقدامات،مکاتبات...

دو ساعت زودتر بلند شدن راز موفقیت

دو ساعت زودتر بلند شدن راز موفقیت

رئیس دانشگاه اسلامی ایلیا هلند در مصاحبه با خبرنگار گناباد نیوز در خصوص بهترین سلاح برای تبلیغ گفت : آیت الله...

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بین ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه ۲۵ را به خود اختصاص دهد.

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در بین ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه ۲۵ را به خود اختصاص دهد.

بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، جایگاه دانشگاه...

روستاها سهم مهمی در رشد اقتصاد کشور دارد

روستاها سهم مهمی در رشد اقتصاد کشور دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها موجب افزایش آسیب پذیری کشور می...

---rss